Co to jest MAGIS?


MAGIS to wspólnota naszych serc, połączonych ideą poznawania świata,  odkrywania wartości w innych ludziach i czerpania prawdziwej radości z życia z żywym Bogiem.


Każdy z nas jest inny i to stanowi najpiękniejszy szczegół naszej Wspólnoty. Każdy jest przede wszystkim SOBĄ. Nie ma wśród nas gorszych, czy lepszych. Po prostu jesteśmy jednością dusz, połączonych we wspólnym, radosnym tańcu myśli i słów powierzanych codziennie naszemu Panu Bogu!

Pragniemy poznawać innych ludzi, dzielić się z nimi swoimi refleksjami i pomagać im w różnych sytuacjach życiowych, choćby najmniejszym gestem, słowem, szczerym uśmiechem, czy czułym spojrzeniem.


W 2008 roku patronem MAGIS został ogłoszony św. Staszek Kostka.
Więcej informacji w zakładce: Nasz Patron.


We wspólnocie MAGIS każdy uczestnik należy do małej grupy formacyjnej. Taką grupę prowadzi animator MAGIS, czyli ktoś kto pomaga innym w drodze, na miarę swoich możliwości. Przystępuje regularnie do Eucharystii, sakramentu pojednania, modli się i daje świadectwo życia z Bogiem. Jego młody wiek działa także na korzyść animatora, ma lepszy kontakt z rówieśnikami, potrafi łatwiej się dostroić i poprowadzić młodych ku CELOWI w Chrystusie Panu. Wzrostowi kadry animatorów towarzyszy Ojciec Jezuita.Całość formacji MAGIS
obejmuje 4 lata:

Na każdym z etapów formacji zwracamy szczególną uwagę na cztery wymiary bycia szczęśliwym
człowiekiem w tworzeniu dobrej wspólnoty (modlitwa + ewangelizacja + wspólnota + służba).
Zależności zachodzące pomiędzy tymi wymiarami, jak i tło, na jakim one się rodzą, można zaprezentować w formie tabelki:

Wymiary

DO WEWNĄTRZ (ja-my)

NA ZEWNĄTRZ (ty-wy)

Bóg

MODLITWA - otwieranie się na kochającego Boga

EWANGELIZACJA - świadczenie o Bogu

Człowiek

WSPÓLNOTA - budowanie środowiska przyjaciół

SŁUŻBA - otwarcie się na potrzeby innychSumma summarum, wspólnota MAGIS to wspólnota ludzi młodych (15-19 lat), pragnących poznać, pokochać i naśladować Jezusa na wzór św. Ignacego Loyoli SJ przez:

  • osobistą i wspólnotową MODLITWĘ
  • dojrzałe przeżywanie SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
  • budowanie WSPÓLNOTY w wymiarze ludzkim, społecznym i eklezjalnym
  • ŚWIADECTWO ŻYCIA (osobiste nawrócenie), SŁOWA (ewangelizacja) i CZYNU (służba, wolontariat)


Więcej informacji o Jezuickiej Wspólnocie Młodzieżowej można znaleźć także na: wikipedii.

Podstrony (1): Nasz Patron
Comments