"Z lewej strony kaplicy..."

"Z lewej strony kaplicy..."
...piosenka Raidowców na agapę kończącą 9-dniowe rekolekcje stopnia drugiego, będąca częścią parodii śniadania...

Z lewej strony kaplicy,
w gimnazjum w Grabownicy,
było ich pięciu wspaniałych.
Raidowcy się zwali,
Kramera wkurzali,
bo każdy był wyższy od niego.

Grupa WIEŻących,
codziennie śmierdzących,
od każdego zajeżdża inaczej.
Przez cięcia w budżecie,
śmierdzimy jak śmiecie,
bo Księciu swej Biedy nie znosi.

Prosimy Cię, Panie,
błogosław śniadanie,
podaruj Raidowcom te siłę,
którą ojcowie zabierają dziś Tobie,
bo bez niej Donnovan kopyrtnie!

A.D. 2010 GRABOWNICA
writted by: Donnovan, Jadzia, Królu, Misiek, Wieża (alfabetycznie).
Comments